Trójpłaszczyznowa korekcja skoliozy AIS

3d+
 

 

System 3D+ umożliwia całościową, bezpośrednią korektę skomplikowanych deformacji kręgosłupa. Główne zalety 3D+ :

  •  trójwymiarowa korekta – jednoczesna korekcja w trzech wymiarach: rotacja, transpozycja i przywrócenie krzywizn w    płaszczyźnie strzałkowej
  • korekta na całej długości deformacji kręgosłupa
  • ustawianie i implantacja w jednym etapie
  • korekta nadmiernej kyfozy
  • pręty kobaltowo-chromowe stosowane do korekcji (absorbują naprężenia podczas manewrów korygujących)
  • proste instrumentarium w pełni kompatybilne z implantami Mont Blanc