Ogłoszenia

W związku z zakończeniem procedury wyboru podwykonawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego urządzenia do leczenia depresji metodą przezskórnej stymulacji nerwu błędnego” (zapytanie ofertowe nr 1/POIR 1.1.1/2016 z 6 grudnia 2016 r.) Institute of Clinical Research sp. z o.o. dokonał wyboru Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Otrzymana oferta spełniła wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za korzystną ekonomicznie i jakościowo, w związku z czym z Wykonawcą zostanie podpisana umowa warunkowa na realizację usługi.